Kontakt

Viza Staff Polska Sp. z o.o.

Koszykowa 60/62 lok 39
00-673 Warszawa

Certyfikat 16104 | KRS 0000665263 | REGON 366338238 | NIP 1231341569 | Kapitał zakładowy: 200.000 PLN

e-mail: biuro@staffpolska.pl