Nagrody

Firma naszego głównego Partnera  została wyróżniona  kilkoma głównymi nagrodami na Ukrainie

 

NARODOWY RANKING JAKOŚCI TOWARÓW I USŁUG

NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO UKRAINY „GWIAZDA JAKOŚCI” 2015

UKRAIŃSKA NAGRODA LUDOWA

NAJLEPSZA FIRMA W ZATRUDNIENIU ZA GRANICĄ 2016